اسکرول بار

㋡ اسـتار بر علیــہ نیـروهـاے شـیطـانـے ㋡ - معرفی کارتون

خب سلام ب همه اومدم کارتون مورد علاقم رو ب شما معرفی کنم


دختری ب نام استار از سرزمینی دیگری ب نام مونی (mewni) ب دلیل خرابکاری هایش روزتولدش ب زمین اسباب کشی کرد. مادر و پدر او ملکه و پادشاه  ان سرزمین بودند.انهابرای جشن تولد دخترشان عصایی دادند ک ان عصا از جد های بزرگ استار مانده بود و در اخر ب استار رسید. استار میتوانست با ان عصا هر چ  دلش بخواهد انجام دهد. وقتی استار ب زمین امد مادر و پدرش او را ب یک مدرسه بردند. در ان مدرسه پسری کاراته باز بود ک مدیر مدرسه استار را ب ان پسر ک  اسمش مارکو بود سپرد و ب اون گفت ک از استار مراقبت کند. استار چون زیاد از ان عصا هنوز بلد نبود در دنیا هم خرابکاری میکرد. البته کم کم یاد گرفت. پرنده زشت و سبزی ک اسمش لودو (ludo) بود ارزوی ب دست اوردن ان عصا را داشت او با یک لشکر هیولا ب استار حمله میکرد اما هر بار شکست میخورد برای  همین از یک فرد شیطانی دیگری کمک گرفت ...